Arealplanlegging - reguleringsplaner

Innlandsconsult AS utarbeider reguleringsplaner for samferdselsanlegg, boligfelt, industri- og næringsområder mv.

Siden oppstarten i 1982 har firmaet utarbeidet en lang rekke reguleringsplaner. Slike prosjekter kan bl.a. omfatte kartlegging av eksisterende situasjon, reguleringsplankart med planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser, tekniske planer for terrengforming, veger og VA, illustrasjoner/visualiseringer, overvannsberegninger, støyberegninger mv.

Til utarbeidelse av reguleringsplaner benyttes programvaren Novapoint Arealplan sammen med andre Novapoint-moduler og Autocad Civil 3D. Reguleringsplankart leveres nyeste SOSI-format for innlesing i kommunale kartdatabaser etc.