Om meg

Om meg

Joar Bryhni

 

Joar Bryhni

Innlandsconsult AS drives av Joar Bryhni, sivilingeniør med fordypning innen vegprosjektering/ samferdsel, og over 20 års erfaring innen samferdselsteknikk, kommunalteknikk og arealplanlegging. Har gjennomført en lang rekke store og små prosjekter på oppdrag for både offentlige og private oppdragsgivere, og har også opparbeidet detaljkunnskaper innen tilstøtende fag som kabel- og belysningsanlegg, støttemurer, støyskjerming m.m.

 
 
 
 
 
 
 
 

Formalutdannelse:

Tidsperiode  Institusjon  Grad/ beskrivelse
Aug. 1992 - Jun. 1995 NKI Ingeniørhøgskolen, Norge  Høyskoleingeniør elkraft- og automatiseringsteknikk 
Aug. 1995 - Mar. 1999 NTNU, Norge Siv.ing. bygg og miljøteknikk med fordypning innen vegprosjektering/ samferdsel

Ansettelsesforhold:

SIV.ING. ROLF BRYHNI AS (SENERE INFRAHEAD AS), NÅ INNLANDSCONSULT

Tidsperiode  Stilling 
 4/1999 - Sivilingeniør. Også daglig leder fra 2011. 
  Prosjektering av veganlegg, vann- og avløpsanlegg m.m. Utarbeidelse av reguleringsplaner. Prosjektledelse.

Innlandsconsult AS

 Org. nr. 986469028 MVA

Sentralt godkjent

Kontaktinfo

Tel: 900 86 260

E-post:  joar.bryhni@innlandsconsult.no

Nettsted:  www.innlandsconsult.no

Adresse:  Bekkesvevegen 88, 2315 Hamar