Fv. 199 Kirkevegen, Stange

Fv. 199 Kirkevegen, Stange

Fagområder: Samferdselsteknikk, arealplanlegging

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Tidsperiode: 2018-

Omfang: Ca. 0,8 mill. NOK (eks. mva.)

Rolle: Prosjektering, prosjektledelse

Oppdrag og gjennomføring

Reguleringsplan og byggeplan for ca. 400 meter gang- og sykkelveg langs Fv. 199 Kirkevegen, fra kryss med Såstadvegen til kryss med Vestadvegen. Bussholdeplasser. Lukket drenering. Støttemurer. Støyberegninger. Veglys.

Status: Reguleringsplan vedtatt, byggeplan tilnærmet ferdig

Referanse: Oppgis på forespørsel

Bilder fra prosjektet

Innlandsconsult AS

 Org. nr. 986469028 MVA

Sentralt godkjent

Kontaktinfo

Tel: 900 86 260

E-post:  joar.bryhni@innlandsconsult.no

Nettsted:  www.innlandsconsult.no

Adresse:  Bekkesvevegen 88, 2315 Hamar