Fv. 84 Ringsakervegen, Brumunddal

Fv. 84 Ringsakervegen, Brumunddal

Fagområder: Samferdselsteknikk, arealplanlegging

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Tidsperiode: 2015-2017 

Omfang: Ca. 1,3 mill. NOK (eks. mva.)

Rolle: Prosjektering, prosjektledelse

Oppdrag og gjennomføring

Reguleringsplan, byggeplan med anbudsbeskrivelse etter prosesskoden: etablering av ca. 630 meter gang- og sykkelveg langs Fv. 84 Ringsakervegen fra kryss med Fremstadvegen til kryss med Skansvegen. Busslommer. Lukket drenering. Støttemurer. Støyberegninger og støytiltak. Veglys.

Status: Tiltaket er ferdig bygget

Referanse: Oppgis på forespørsel

Bilder fra prosjektet

Innlandsconsult AS

 Org. nr. 986469028 MVA

Sentralt godkjent

Kontaktinfo

Tel: 900 86 260

E-post:  joar.bryhni@innlandsconsult.no

Nettsted:  www.innlandsconsult.no

Adresse:  Bekkesvevegen 88, 2315 Hamar